DevOps ve ITIL Nasıl Birlikte Uygulanır?

23 Kas 2018
15:30-16:00
Ana Konferans Salonu

DevOps ve ITIL Nasıl Birlikte Uygulanır?

DevOps ile ITIL’ın kesişim kümeleri ve operasyonun DevOps içindeki yeri detaylandırılacaktır.

Dev ve Ops’un karşılıklı bakış sorunları, unutulan boyutlar, DevOps literatüründeki eksiklerin açıklanması, DevOps’a ITIL perspektifinden bakmak ve eksik, unutulan ve hatalı yönlerini tespit etmek.