DevOps ve ITIL Nasıl Birlikte Uygulanır?

10 Şub 2017
15:30-16:00
Ana Konferans Salonu Saturn1

DevOps ve ITIL Nasıl Birlikte Uygulanır?

DevOps ile ITIL’ın kesişim kümeleri ve operasyonun DevOps içindeki yeri detaylandırılacaktır.

Dev ve Ops’un karşılıklı bakış sorunları, unutulan boyutlar, DevOps literatüründeki eksiklerin açıklanması, DevOps’a ITIL perspektifinden bakmak ve eksik, unutulan ve hatalı yönlerini tespit etmek.