DevOps Zirvesi

DevOps Haber, Makale ve Eğitim İçerikleri
27
Eki

DevOps Temel Eğitimi

DevOps eğitimlerinde yetkilendirilmiş tek şirket olarak Educore tarafından sunulan DevOps Temel Eğitimi tanımı aşağıdaki gibidir. Düzenli sınıf eğitimlerinin yanısıra kurumlara özel DevOps Dönüşümü hizmetleri kapsamında kapalı grup eğitimler düzenlenmektedir.

DevOps eğitimi, bu yolculuğa çıkan herhangi bir şirket için başlangıç noktası konumundadır. Geliştirilmiş iş akışları ve hızlı gelişim, DevOps ekibinde yer alan herhangi birisi için DevOps temel ilkelerine ilişkin temel bir anlayış ile başlamaktadır. Bu kurs, DevOps ile ilgili kelime hazinenizi geliştirmek, DevOps ilke ve uygulamalarını anlayabilmek için gerekli olan temel eğitimi sağlamak için tasarlanmıştır. Temel DevOps kavramları ve terminolojisi, gerçek yaşam durumları, örnekler ve interaktif grup tartışmaları ve her modüldeki geniş kapsamlı uygulamalar yardımıyla, DevOps ile ilgili temel bir anlayış sahibi olacaksınız.

 • Yazılım geliştirme, Yazılım Test, Yazılım Sürüm, BT operasyonları veya BT hizmet yönetiminde çalışan bireyler,
 • Aşağıda belirtilen BT rolleri gibi, DevOps ve sürekli gelişimden etkilenen bireyler:
 • DevOps mühendisleri,
 • Ürün sahipleri,
 • Entegrasyon uzmanları,
 • Operasyon yöneticileri,
 • Olay ve değişim yöneticileri
 • Sistem yöneticileri,
 • Ağ yöneticileri,
 • İş yöneticileri,
 • Otomasyon mimarları,
 • İşletme mimarları,

DevOps Foundation seviyesinde sertifika almaya hak kazanan bireyler, aşağıdaki alanlara ilişkin olarak bilgi ve anlayış sahibi olacaklardır:

 • Temel Kavramlar

○      DevOps kavramının ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      DevOps ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      Bir profesyonel olarak siz ve kurumunuz için DevOps’un ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 • Kültür

○      DevOps kültürünün temeli hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      DevOps kültürünün temel unsurlarını anlayacaklardır,

○      DevOps kültürü yaratırken önemli unsurlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 • Kurumsal

○      DevOps ile ilgili Kurumsal modeller hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      Bağımsız ekip ihtiyacını anlayacaklardır,

○      Gelişim ile ilgili olarak DevOps’un Mimarlık üzerindeki etkisini anlayacaklardır,

○      DevOps ekipleri içerisindeki yönetimi anlayacaklardır

 • Süreçler

○      Agile, Scrum ve Kanban kavramlarını ve bu kavramların birbirleri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını anlayacaklardır,

○      BT Hizmet Yönetimi süreçlerinin, Devops kültüründe bulunan uygulamalar ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlayacaklardır.

○      Süreçlerin optimizasyonu için lean kavramının kullanışını anlayacaklardır.

○      Belirli bir süreç için Değer Akışı Haritasının (Value Stream Map) ne şekilde sağlanacağını anlayacaklardır.

○      Yeni ve inovatif fikirden yararlanma yollarını anlayacaklardır.

 • Otomasyon

○      Otomasyonun, Yazılım Geliştirme süreçleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

○      Sürekli Gelişime ilişkin fayda ve temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

○      DevOps organizasyonları için temel bulut ilkelerinin belirleyeceklerdir.

 • Ölçme & Geliştirme

○      DevOps işlemlerinin izlenmesi ve kaydının tutulmasının anlamı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

DevOps Eğitimi Zirvenin 2. ve 3. günü düzenlenecek olup aşağıdaki başlıklar işlenecektir.

 1. Course Introduction
 2. Why DevOps?
 3. What is DevOps?
 4. DevOps and IT Performance
 5. DevOps and Automation
 6. Measuring DevOps Success
 7. DevOps Principles
 8. DevOps Patterns
 9. DevOps and Other Frameworks
 10. DevOps Culture
 11. Organizational Considerations
 12. DevOps Practices
 13. DevOps Automation Practices and Tool Categories
 14. Adopting a DevOps Culture

Bu kurs,

 • DevOps nedir? sorusuna cevap verebilmenizi,
 • DevOps değer ve ilkelerini,
 • DevOps’un, agile, lean ve BT Hizmet Yönetimi gibi çerçevelerle nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını,
 • DevOps kültürünün temel özelliklerini,
 • DevOps rolleri, ekipleri ve kurumsal yapısı dâhil olmak üzere DevOps’a ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları,
 • Temel DevOps uygulamalarını,
 • Genel DevOps otomasyon uygulamaları ve araç kategorilerini,
 • DevOps Kültürünün ne şekilde benimsenebileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Kursa katılmadan önce Agile, SCRUM, Lean ve BT Hizmet Yönetimi ile ilgili temel bilgiler faydalı olacaktır.

Bu kursu müteakip alabileceğiniz kurslar şu şekildedir:

 • DevOps Practitioner
 • LITA Lean IT Foundation
 • EXIN AgileScrum Foundation
 • Lean Kanban University Temel Serisi

 

Leave a Reply