DevOps Zirvesi

DevOps Haber, Makale ve Eğitim İçerikleri
27
Eki

DevOps Fundamentals Eğitimi

DASA-Training-Partner-big-768x497DevOps eğitimlerinde DASA tarafından yetkilendirilmiş tek Türk şirket olarak Educore tarafından sunulan DevOps Temel Eğitimi tanımı aşağıdaki gibidir. 

DevOps eğitimi, bu yolculuğa çıkan herhangi bir şirket için başlangıç noktası konumundadır. Geliştirilmiş iş akışları ve hızlı gelişim, DevOps ekibinde yer alan herhangi birisi için DevOps temel ilkelerine ilişkin temel bir anlayış ile başlamaktadır. Bu kurs, DevOps ile ilgili kelime hazinenizi geliştirmek, DevOps ilke ve uygulamalarını anlayabilmek için gerekli olan temel eğitimi sağlamak için tasarlanmıştır. Temel DevOps kavramları ve terminolojisi, gerçek yaşam durumları, örnekler ve interaktif grup tartışmaları ve her modüldeki geniş kapsamlı uygulamalar yardımıyla, DevOps ile ilgili temel bir anlayış sahibi olacaksınız.

devops-fundamentals-egitim-educore

 • Yazılım geliştirme, Yazılım Test, Yazılım Sürüm, BT operasyonları veya BT hizmet yönetiminde çalışan bireyler,
 • Aşağıda belirtilen BT rolleri gibi, DevOps ve sürekli gelişimden etkilenen bireyler:
 • DevOps mühendisleri,
 • Ürün sahipleri,
 • Entegrasyon uzmanları,
 • Operasyon yöneticileri,
 • Olay ve değişim yöneticileri
 • Sistem yöneticileri,
 • Ağ yöneticileri,
 • İş yöneticileri,
 • Otomasyon mimarları,
 • İşletme mimarları,

DevOps Foundation seviyesinde sertifika almaya hak kazanan bireyler, aşağıdaki alanlara ilişkin olarak bilgi ve anlayış sahibi olacaklardır:

 • Temel Kavramlar

○      DevOps kavramının ortaya çıkışı hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      DevOps ile ilgili temel kavramlar ve ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      Bir profesyonel olarak siz ve kurumunuz için DevOps’un ne anlama geldiği hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 • Kültür

○      DevOps kültürünün temeli hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      DevOps kültürünün temel unsurlarını anlayacaklardır,

○      DevOps kültürü yaratırken önemli unsurlar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

 • Kurumsal

○      DevOps ile ilgili Kurumsal modeller hakkında bilgi sahibi olacaklardır,

○      Bağımsız ekip ihtiyacını anlayacaklardır,

○      Gelişim ile ilgili olarak DevOps’un Mimarlık üzerindeki etkisini anlayacaklardır,

○      DevOps ekipleri içerisindeki yönetimi anlayacaklardır

 • Süreçler

○      Agile, Scrum ve Kanban kavramlarını ve bu kavramların birbirleri ile nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını anlayacaklardır,

○      BT Hizmet Yönetimi süreçlerinin, Devops kültüründe bulunan uygulamalar ile nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu anlayacaklardır.

○      Süreçlerin optimizasyonu için lean kavramının kullanışını anlayacaklardır.

○      Belirli bir süreç için Değer Akışı Haritasının (Value Stream Map) ne şekilde sağlanacağını anlayacaklardır.

○      Yeni ve inovatif fikirden yararlanma yollarını anlayacaklardır.

 • Otomasyon

○      Otomasyonun, Yazılım Geliştirme süreçleri üzerindeki etkisi hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

○      Sürekli Gelişime ilişkin fayda ve temel ilkeler hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

○      DevOps organizasyonları için temel bulut ilkelerinin belirleyeceklerdir.

 • Ölçme & Geliştirme

○      DevOps işlemlerinin izlenmesi ve kaydının tutulmasının anlamı hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

DevOps Eğitimi Zirvenin 2. ve 3. günü düzenlenecek olup aşağıdaki başlıklar işlenecektir.

 1. Course Introduction
 2. Why DevOps?
 3. What is DevOps?
 4. DevOps and IT Performance
 5. DevOps and Automation
 6. Measuring DevOps Success
 7. DevOps Principles
 8. DevOps Patterns
 9. DevOps and Other Frameworks
 10. DevOps Culture
 11. Organizational Considerations
 12. DevOps Practices
 13. DevOps Automation Practices and Tool Categories
 14. Adopting a DevOps Culture

Bu kurs,

 • DevOps nedir? sorusuna cevap verebilmenizi,
 • DevOps değer ve ilkelerini,
 • DevOps’un, agile, lean ve BT Hizmet Yönetimi gibi çerçevelerle nasıl bir ilişki içerisinde olduklarını,
 • DevOps kültürünün temel özelliklerini,
 • DevOps rolleri, ekipleri ve kurumsal yapısı dâhil olmak üzere DevOps’a ilişkin dikkat edilmesi gereken hususları,
 • Temel DevOps uygulamalarını,
 • Genel DevOps otomasyon uygulamaları ve araç kategorilerini,
 • DevOps Kültürünün ne şekilde benimsenebileceğini anlamanıza yardımcı olacaktır.
 • Kursa katılmadan önce Agile, SCRUM, Lean ve BT Hizmet Yönetimi ile ilgili temel bilgiler faydalı olacaktır.

Bu kursu müteakip alabileceğiniz kurslar şu şekildedir:

 • DevOps Practitioner
 • LITA Lean IT Foundation
 • EXIN AgileScrum Foundation
 • Lean Kanban University Temel Serisi

 

DEVOPS FUNDAMENTALS RESMİ EĞİTİM İÇERİĞİ

DevOps Sözlüğü : DASA DevOps Fundamentals – Glossary

DevOps Eğitim İçeriği : DASA – DevOps Fundamentals – Syllabus

MODÜL 1: KURSA GİRİŞ

Tanışma 
Genel Bakış 
Dersin Öğrenme Amaçları
Ders Gündemi
Faaliyet Türü
Sınav
Ders Kitabı
Teknik Terimler Sözlüğü
Grup Etkinliği
Modül Özeti

MODÜL 2: DEVOPS GİRİŞ

Modül Hedefleri
Modül Konuları
DevOps’un Doğuşu
DevOps ile İlgili Temel Kavramlar
DevOps Agile Skills Association (DASA)
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 3: KÜLTÜR

Modül Hedefleri
Modül Konuları
DevOps Kültürüne Giriş
DevOps İle İlgili Başlıca Unsurlar
DevOps Kültürünün Uygulanması
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 4: KURUM

Modül Hedefleri
Modül Konuları
Kurumsal Model
Bağımsız Ekipler
DevOps Mimarisi
Yönetim
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 5: SÜREÇLER

Modül Hedefleri
Modül Konuları
Agile, Scrum Ve Kanban Kavramlarının Tanıtılması
BT Hizmet Yönetimine İlişkin DevOps
Scrum Yaklaşımına İlişkin Daha Fazla Detay
Lean Kullanımı Aracılığı İle Süreçlerin Optimizasyonu
Hikâye Haritacılığı Kullanımı Aracılığı İle İş Değer Optimizasyonu Ve İş Analizi
DevOps Kurumunda Yazılım Geliştirme Döngüsü
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 6: OTOMASYON  

Modül Hedefleri
6A Otomasyon Kavramları
Yazılım Geliştirme İçin Otomasyon
Sürekli Gelişime İlişkin Temel Kavramlar
Sürekli Gelişime İlişkin Otomasyon Kavramları
Sürekli Gelişime İlişkin Otomasyon Odak Noktaları
6B Veri Merkezi Otomasyonu
Bulut Teknolojisi ve İlkelerinin Doğuşu
Devops Kurumunda Bulut Hizmetleri Kavramları
Otomatik Konfigürasyon Kavramları
Platform Ürün Özellikleri ve Uygulama Olgunluğu
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

MODUL 7: ÖLÇME VE GELİŞTİRME        

Modül Hedefleri
Modül Konuları
Ölçmenin Önemi
Doğru Metriklerin Seçilmesi
İzleme ve Kayıt
Modül Özeti
Modül Sonu Soruları

Sınavlara Hazırlık Kılavuzu
Modül Öğrenme Hedefleri
Bu Modülde Bulunan Konular:
1. Kalifikasyon Öğrenim Hedefleri
2. Müfredatının Öğrenme Düzeyi
3. Sertifikasyon
4. Sınav Talimatları
5. Sınav için İpuçları
DENEME SINAVI

DevOps Fundamentals Sınav Detayları:

○      Kapalı kitap formatı

○      Web Tabanlı

○      Katılımcılar, müsvedde kâğıt getirebilirler.

 • Sorular: 40 tane çoktan seçmeli soru
 • Geçme Notu:  %65
 • Sınav Süresi:

○      60 dakika

○      Anadili İngilizce olmayan katılımcılar için ekstra 15 dakika.

 • Gözetmen: Canlı / Webcam

Örnek Sınav :  DASA – DevOps Fundamentals Mock Exam